Ako na triedenie odpadu? Tieto užitočné tipy vám to uľahčia

Každý Slovák v priemere vyprodukuje 321 kilogramov odpadu. Z tohto množstva je však recyklovaných necelých 20 kilogramov, uvádza Eurostat. V porovnaní s inými európskymi krajinami poriadne zaostávame. Aj naďalej u nás mnoho odpadu končí na skládkach. V súčasnosti máme na Slovensku 117 legálnych skládok odpadu. Evidovaných nelegálnych skládok by malo byť približne 2500, no neoficiálnych môže byť až 7-tisíc.

Triedením odpadu môžeme prispieť k tomu, aby tieto čísla klesali. Zároveň pomôžeme aj k ochrane životného prostredia. Aj napriek tomu, že triedenie odpadu môže občas vyzerať ako hotová alchýmia, je to omnoho jednoduchšie ako v minulosti. K dispozícii máme farebné kontajnery, zberné automaty na zálohovanie a spoločnosť celkovo inklinuje k zero-waste životnému štýlu.

Prinášame vám, preto praktický prehľad, ako triediť odpad, aby bolo pre vás separovanie, čo najjednoduchšie.

Čo patrí, do ktorého kontajnera?


Zelené popolnice slúžia na separovanie skla. Patria do nich nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien či dverí, sklenené črepy a podobne. Jednoznačne do nich nehádžte porcelán, keramiku, drôtené sklo,, autosklo, zrkadlá, obrazovky z televízií, pozlátené alebo inak pokovované sklo či iné technické druhy skla.

Do modrých popolníc separujeme papier. Môžete do nich vyhadzovať noviny, časopisy, kancelársky papier, rôzne reklamné letáky, krabice, kartóny, papierové tašky, Dokonca do nich môžete vyhodiť aj kancelársky papier so sponkami, ale iba v malom množstve. Čo však do nich nepatrí je mokrý a mastný papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán, asfaltový a dechtový papier.

Žlté kontajnery sú určené na separovanie plastov. Patria do nich neznečistené stlačené PET fľaše z nápojov, tégliky z jogurtov, plastové aj mikroténové vrecká, polystyrén, baliace fólie, obaly z CD, z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky. Do žltých popolníc by ste však nemali vhadzovať mastné obaly so zvyškami potravín, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok napríklad z motorového oleja alebo farieb.

Červené popolnice patria kovom. Môžete do nich vhadzovať kovové obaly, konzervy, kovové súčiastky, alobal, plechovky od nápojov. Jednoznačne do nich nepatria kovové obaly, ktoré sú kombinované s iným materiálom, ako napríklad tuby od zubných pást či krémov.

Bioodpad dávame do hnedých popolníc. Patria tam vajcové škrupiny, sypané čaje, kávové usadeniny, zvyšky surového ovocia a zeleniny, kompostovateľné príbory a papiere, kompostovateľné bambusové zubné kefky, trus bylinožravých zvierat, hlina, chlieb, nefarbené vlasy a nelakované nechty. Aj napriek tomu, že do bioodpadu môže poputovať značné množstvo zvyškov z kuchyne, nemôžeme do hnedej popolnice hádzať všetko. Mäso, olej, ryby, koža, mliečne výrobky, masť, plesnivé potraviny, trus mäsožravých zvierat, lieky, cigarety, kôstky a podobne do nich nevyhadzujeme.

Ponuku popolníc na separovanie odpadu nájdete aj u nás na e-shope. Môžete si vybrať z viacerých objemov. Dokonca máme v ponuke aj 1100 litrové kontajnery.

Čo ak neviem kam odpad vyhodiť?

V prípade ak si nie ste istý, do ktorého kontajnera odpad hodiť, môžete ho dať radšej do triediaceho kontajnera. V triediacich zariadeniach odpad ešte dotriedia. Ale aj v tomto prípade patrí, že všetko s mierou, aby celý kontajner nemusel skončiť na skládke.