ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Ak ste sa rozhodli pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní u tovaru zakúpeného cez internet a tovar vrátiť, vyplňte formulár odstúpenie od kúpnej zmluvy.

ČO ROBIŤ PRI VRÁTENÍ TOVARU ?
Kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom, že z výrobkom nie ste spokojný.
Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
Obratom vás budeme kontaktovať a oznámime vám termín kedy príde kuriér po tovar.
Prepravu tovaru hradí naša firma!
Po prijatí a skontrolovaní zásielky vám bude vrátená plná kúpna čiastka.
 
AKO ZÁSIELKU PRIPRAVIŤ
Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier alebo kartónu, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky.

Peniaze vám budú vrátené na váš bankový účet

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY