Reklamácia tovaru

ČO ROBIŤ PRI REKLAMÁCIÍ TOVARU ?

 
V prípade, že vám prišiel tovar poškodený alebo má nejakú vadu, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky na čísle 0905 923 673. Chýbajúcu či poškodenú časť vám zašleme na naše náklady. 

V prípade ak ide o produkt, na ktorý sa musí pozrieť náš reklamačný technik, reklamovaný tovar od vás prevezme kuriér a doručí k nám. 

AKO ZÁSIELKU PRIPRAVIŤ

Zásielka musí byť kompletná. K tovaru priložte doklad o kúpe a vyplnený reklamačný protokol. Vždy prosím použite baliaci papier alebo kartónu, aby počas prepravy nemohlo dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu tovaru.

Reklamačný Protokol