REKLAMÁCIA TOVARU

ČO ROBIŤ PRI REKLAMÁCIÍ TOVARU ?

 
Kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom že z tovarom je niečo zlé alebo niečo chýba.

Dohodneme sa s vami a zlú alebo chýbajúcu časť vám okamžite zašleme na naše náklady.

Pokiaľ sa bude jednať o produkt pri ktorom sa musí na to pozrieť náš reklamačný technik. Pošleme k vám kuriéra, ktorý reklamovaný tovar doručí k nám samozrejme na naše náklady.

 AKO ZÁSIELKU PRIPRAVIŤ
Zásielka musí byť kompletná. K tovaru priložte doklad o kúpe a vyplnený reklamačný protokol. Vždy prosím použite baliaci papier alebo kartónu, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu tovaru.

Reklamačný Protokol